Snoeren Bouwmanagement

Snoeren Bouwmanagement is een all-round bouwkundig adviesbureau. Het gehele advies- en coördinatietraject omtrent een bouwproject behoort tot ons takenpakket.

Directievoering

Snoeren Bouwmanagement treedt veelvuldig op als gedelegeerd opdrachtgever. Zowel nieuwbouw als renovatie en verbouw zijn voor ons vertrouwde werkgebieden.

Onderhoudsplanning

Snoeren Bouwmanagement heeft een ruime ervaring met het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen.

     

Manifestatie door specialisatie


Door de verregaande specialisatie binnen de bouwsector bestaat een bouwproject uit steeds meer schakels. Het wordt om deze reden lastiger alle technische, wettelijke, constructieve en financiële facetten van een bouwplan inzichtelijk te maken. Wanneer daar nog de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden bijkomen, is bouwen in het algemeen een tijdrovende en complexe aangelegenheid.

Voor niet met de bouwsector vertrouwde relaties zijn het argumenten om de realisatie van hun bouwplannen in onze handen te geven. Niet alleen de complexiteit is een motief, maar concentratie op de eigen bedrijfsvoering is ook een duidelijke drijfveer om het bouwmanagement aan ons over te laten.

Maar ook bouworganisaties manifesteren zich tegenwoordig door zich te concentreren op hun expliciete vakgebied. Het gaat qua technologische ontwikkelingen, die door de overheid sterk gestimuleerd worden, zo snel dat het alle aandacht van bijvoorbeeld een bouwbedrijf opeist. Redenen om ons onafhankelijk advies in te winnen over uit te voeren activiteiten.

De aard en omvang van projecten vormt geen enkele belemmering. Zowel nieuwbouw als verbouw van enerzijds woningbouw en anderzijds bedrijfsmatige onroerende zaken: Snoeren Bouwmanagement heeft ervaring in het begeleiden van omvangrijke projecten, zowel bij nieuwbouw, renovatie en woningverbetering.

Staat uw specifieke vraagstelling niet omschreven op deze website, schroom niet contact met ons op te nemen. Wij zijn troubleshooter op elk bouwkundig gebied en kunnen u altijd een passend antwoord bieden.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl